• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chỉ tiêu an toàn thực phẩm ngành Công thương 6 tháng đầu năm 2023
Buổi kiểm tra đánh giá tiêu chí 17 tại xã Phú đức, Châu Thành (Nguồn: Nhi – P.KTATMT)

Kết quả kiểm tra, đánh giá thực hiện chỉ tiêu an toàn thực phẩm ngành Công thương 6 tháng đầu năm 2023

(Cập nhật: 04/07/2023)
Thực hiện công văn số 104/CV-VPĐP ngày 27/3/2023 của Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới về việc thẩm định tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Sở Công thương Bến Tre đã phối hợp cùng các Sở, ngành: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các phòng có liên quan cấp huyện để kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong 6 tháng đầu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 16 xã, kết quả công nhận tiêu chí 10 xã, 06 xã chưa được công nhận. Trong đó, chỉ tiêu an toàn thực phẩm (ATTP) ngành công thương phụ trách đã công nhận cho 12 xã (11 xã đạt nông thôn mới: Tân hội, Thành Thới B, Thành thới A, Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam; Phú Đức, Tiên Long, Phước Thạnh, Long Định, An Khánh, Châu Thành; Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc; 01 xã đạt nông thôn mới nâng cao: Bình Phú, TP. Bến Tre), còn 4 xã còn lại đang chờ hoàn thiện hồ sơ để trình công nhận: Phú Lễ, Ba Tri; Phú Hưng, Sơn Đông, TP. Bến Tre; Thới thuận, Bình đại.

Qua buổi đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 17 Môi trường và An toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (gồm 19 tiêu chí) có nhiều điểm mới, nội dung thực hiện rộng (liên quan nhiều ngành, nhiều lĩnh vực), Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác triển khai thực hiện tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm tại các xã đã kiểm tra bởi tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí khó thực hiện, cần sự nổ lực, sự vận động của các cấp, các ngành và sự chung tay tham gia của cộng đồng tại địa phương.

Ngoài ra, Đoàn cũng đánh giá một số khó khăn khi thực hiện tiêu chí, do tiêu chí 17 là một tiêu chí có khối lượng công việc thực hiện rất lớn; cán bộ phụ trách tiêu chí môi trường cấp xã thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ chuyên môn (nông nghiệp, môi trường, an toàn thực phẩm), một  số  không  có  trình  độ  chuyên  môn  về  môi  trường, an toàn thực phẩm  dẫn  đến  gặp  khó  khăn trong  việc  thực  hiện  nên  chất  lượng  đạt  chưa  cao.  Bên  cạnh  đó,  một  số  địa phương chưa chủ động trong việc triển khai thực hiện; tâm lý chờ hướng dẫn, hỗ trợ từ cấp trên; chưa thực hiện tốt việc duy trì, nâng chất tiêu chí sau khi đã được công nhận, nhất là cảnh quan môi trường.

Tóm lại, Tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn trong thời gian tới cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành có liên quan trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, công nhận tiêu chí về môi trường, an toàn thực phẩm. Đặc biệt tăng cường công tác tập huấn tuyền truyền phố biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành công thương từng bước nâng cao nhận thức của người dân, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm một cách rõ rệch. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu ATTP của ngành công thương, tiến tới công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2023.
Tin, ảnh: Nhi – P.KHTCTH