• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022
Quang cảnh hội nghị. (Nguồn: P.QLTM)

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH – QUÁN TRIỆT VÀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022

(Cập nhật: 31/03/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 22/02/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. Ngày 11/3/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức buổi triển khai, sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và quần chúng tham dự theo Kế hoạch số 194-KH/ĐU ngày 07/3/2022 của Đảng ủy Sở Kế hoạch quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư thưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước, bằng hình thức triển khai trực tiếp và thực hiện nghiêm 5K các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã triển khai chuyên đề năm 2022. Với những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  chuyên đề năm 2022 về nêu gương, về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cụ thể:

1- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: Để giá trị của đạo đức và tài năng của người lãnh đạo được lan tỏa, dẫn dắt, truyền cảm hứng thúc đẩy mọi hành động của cấp dưới và người dân. Người cán bộ, đảng viên thực hành nêu gương trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Phải có trách nhiệm nêu gương về "Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư", nêu cao đức tính tốt đẹp về "Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm". Trong đó, đặc biệt coi trọng nói đi đôi với làm, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau".

2- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

- Về ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm sắt đá, quyết làm bằng được mục đích theo đuổi, tự mình làm lấy, tự mình mạnh lên trên cơ sở chí hướng tự giác tự lựa chọn mục đích và quyết định phương thức hợp lý nhất để thực hiện mục tiêu.

- Khát vọng Hồ Chí Minh là nguồn động lực có sức mạnh vô biên trong mỗi con người, được thể hiện qua những hoạt động không ngơi nghỉ, không bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh. Khát vọng phát triển là một trạng thái tinh thần, phản ánh sự ước ao “mong muốn, đòi hỏi với một sự thôi thúc mạnh mẽ". “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"…

Từ tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy Khối yêu cầu từng Đảng bộ, chi bộ và mỗi đảng viên Khơi dậy tinh thần Đồng khởi, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người dân Bến Tre trong phát triển kinh tế và phát huy các giá trị truyền thống, văn hoá, con người để "Xây dựng, phát triển tỉnh bến tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước".

Theo hướng dẫn Đảng ủy khối, sau khi được triển khai, quán triệt các chi bộ và từng đảng viên sẽ xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022.

Cũng theo Kế hoạch số 194-KH/ĐU của Đảng ủy Sở Công Thương, song song với việc cam kết làm theo là chú trọng công tác tuyên truyền, duy trì việc biểu dương, khen thưởng gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, của từng đảng viên trong chi bộ đảm bảo theo Kế hoạch số 77-KH/ĐUK ngày 22/02/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh./.

 
Nguồn: SCT