• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chi bộ Nghiệp vụ Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đồng chí Nguyễn Văn Niệm - đại diện Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Nguồn: QLTM)

Chi bộ Nghiệp vụ Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2022 - 2025

(Cập nhật: 07/11/2022)
Chiều ngày 04/11/2022, Chi bộ Nghiệp Vụ - Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2022-2025 theo Kế hoạch số 238-KH/ĐU ngày 22/8/2022 của Đảng ủy Sở Công thương về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời đây cũng là chi bộ tổ chức Đại hội điểm để các chi bộ còn lại của Đảng bộ Sở Công Thương rút kinh nghiệm, tổ chức được đảm bảo theo quy định

Tham dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Yến - đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre; đồng chí Nguyễn Văn Niệm - UVBTV Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy - Phó Giám Đốc Sở Công Thương; đại diện Chi ủy chi bộ Tổng hợp, chi bộ Sự nghiệp và 18/18 đảng viên chi bộ Nghiệp Vụ cùng tham dự.

Là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương, Chi bộ Nghiệp Vụ gồm các đảng viên tại 04 phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Quản lý Công nghiệp; Phòng Kỹ thuật An toàn môi trường, Phòng Quản lý Năng lượng và Phòng Quản lý Thương mại.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, chi ủy, đảng viên trong chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; tích cực nghiên cứu, tham mưu Đảng ủy triển khai các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, đề xuất các giải pháp thực hiện phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khuyến công và phát triển cụm công nghiệp; hóa chất, an toàn môi trường và an toàn thực phẩm, các hoạt động điện lực, sử dụng điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế... hoàn thành nhiệm vụ, đạt hiệu quả góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Đảng ủy.

Công tác giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng được Chi bộ xác định là nhiệm vụ hàng đầu, từng đảng viên, cán bộ, công chức luôn ổn định tư tưởng, an tâm công tác, giữ vững phẩm chất tư cách của cán bộ, đảng viên. Chi bộ luôn chú trọng, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên được tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng lấy công tác chính trị tư tưởng làm nội dung hàng đầu, mở rộng dân chủ, dành thời gian cho công tác tự phê bình và phê bình, góp ý hoặc trao đổi, mở rộng những vấn đề liên quan nhằm quản lý tốt đảng viên cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống. Trong các hoạt động, chi bộ đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, tuân thủ quy chế hoạt động của chi ủy, phân công giám sát đảng viên trong kế hoạch kiểm tra giám sát.

Chi bộ quan tâm, kịp thời phối hợp cho ý kiến đối với các trường hợp đánh giá, bổ nhiệm và đề bạt cán bộ để kiện toàn tổ chức, đào tạo trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị; công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện đảm bảo theo quy định và được quan tâm (trong nhiệm kỳ đã có 03 đồng chí có kết luận về tiêu chuẩn chính trị); thực hiện tốt công tác quản lý hồ sơ đảng viên và bổ sung hồ sơ đảng viên theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo theo kế hoạch ban hành từ đầu năm. Qua kiểm tra, giám sát tất cả các đảng viên đều thực hiện tốt theo các nội dung theo yêu cầu; các hạn chế, khuyết điểm đều được khắc phục tốt; không có đảng viên vi phạm quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát đảng viên của chi bộ trong công tác và sinh hoạt; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ đảng viên của Chi bộ. Đối với giám sát hoạt động của chi bộ và toàn thể đảng viên, cho thấy Chi bộ sinh hoạt nghiêm túc, đúng quy định, chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng theo quy định.

Các mặt công tác xây dựng cơ quan, đoàn thể và quốc phòng - an ninh: thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai giải quyết các chính sách cho cán bộ công chức, công tác đề bạc, bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, tuyển dụng, xét thi đua, khen thưởng. Chi bộ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên đoàn thanh niên, đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn thể. Lãnh đạo các đoàn thể tiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh. Trong giải quyết các thủ tục hành chính, luôn tuân thủ quy chế một cửa, một cửa liên thông, không để xảy ra trường hợp hồ sơ trễ hạn, không có phản ánh kiến nghị đối với thái độ phục vụ của công chức trong giải quyết TTHC. Cử nhân sự tham gia đội tự vệ cơ quan, phòng chống bão lụt; tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện khi có yêu cầu. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể cán bộ CC-VC và người lao động toàn cơ quan…

Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, các đảng viên tham dự Đại hội đã nghiêm túc thảo luận dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng và thống nhất thông qua Báo cáo chính trị của Chi bộ trình Đại hội; báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội đảng viên Chi bộ Nghiệp Vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí, là những Đảng viên tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ, uy tín, có đủ sức khỏe, năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn để lãnh đạo Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra. Đồng chí Lê Văn Vũ  - Trưởng phòng Quản lý Năng lượng được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Hồ Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật An Toàn môi Trường được bầu làm Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Với sự đoàn kết nhất trí và tinh thần trách nhiệm cao, Chi ủy Chi bộ nghiệp vụ, nhiệm kỳ 2022-2025 hứa quyết tâm trước Đại hội sẽ cùng nhau ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Là trung tâm đoàn kết của chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của từng đồng chí Chi ủy trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội. Không ngừng cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, động viên Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, xây dựng bộ máy tổ chức của Đảng ngày càng vững mạnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền nhằm đưa công tác Đảng ngày càng đi lên.
Nguồn: P.QLTM – SCT