• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động ngành Công Thương 6 tháng đầu năm 2021

(Cập nhật: 25/05/2021)
Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 đạt 16.500 tỷ đồng (Giá so sánh 2010), tăng 10,59% so cùng kỳ (tương đương tăng 1.580 tỷ đồng) và đạt 43,42% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước đạt 8.900 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.600 tỷ đồng, tăng 14,98% so cùng kỳ; so với cùng kỳ năm trước, ngoài sản phẩm thức ăn thủy sản sụt giảm 11,17%, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng trưởng khá, tăng cao nhất là sản phẩm thuốc lá bao tăng 42,96%, bia tăng 29,54%; so với kế hoạch năm, các sản phẩm chủ yếu ước thực hiện đạt khá, có 8/14 sản phẩm ước thực hiện đạt trên 45% kế hoạch, cao nhất là sản phẩm thuốc lá bao ước đạt 59,23%; trong kỳ, có 21 doanh nghiệp, 45 cơ sở đăng ký phát triển mới với ngành nghề chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, may mặc, cơ khí,... với tổng vốn đăng ký khoảng 90 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 600 lao động. 

Thực hiện khảo sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, các huyện, thành phố đang tích cực kêu gọi đầu tư hạ tầng cũng như đề xuất các giải pháp để bố trí, huy động nguồn vốn nhằm phát triển các CCN trên địa bàn. Đến nay, có 10 CCN được thành lập, với tổng diện tích 347,3 ha, có 09 cụm đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 337,3 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp 243,45 ha, đã cho thuê 67,52 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 27,74% diện tích đất công nghiệp, có 04 CCN đã đầu tư và đi vào hoạt động, các CCN có 21 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 4.216,38 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 5.700 lao động.

Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện đạt 656,62 triệu USD, tăng 14,11% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 159,44 triệu USD, tăng 20,46%, chiếm 24,28% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 497,17 triệu USD, tăng 12,21%, chiếm 75,72%; nhóm hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt 552,66 triệu USD, tăng 13,37% so cùng kỳ, chiếm 84,17% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu; nhóm hàng rau quả đạt 75,25 triệu USD, tăng 25,54% và chiếm 10,42%; nhóm hàng thủy sản đạt gần 29 triệu USD, tăng 2,58% và chiếm 4,37%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều có sự tăng trưởng khá và khá cao như: các sản phẩm từ dừa đạt 192,15 triệu USD, tăng 15,14% so cùng kỳ; dệt may đạt 335 triệu USD, tăng 91,92%; túi xách đạt 56,57 triệu USD, tăng 27,61%; điện tử và linh kiện đạt 72,46 triệu USD, tăng 14,63%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 358 triệu USD, tăng 60% so cùng kỳ và đạt 53,04% kế hoạch. Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn là vải, nguyên phụ liệu may, da ước tính đạt 125,1 triệu USD, tăng 51,7% so cùng kỳ; điện tử và linh kiện đạt 46,9 triệu USD, tăng 31,44%; máy móc, thiết bị, dụng cụ đạt 44,6 triệu USD, tăng 48,79%...  

Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh khá sôi động. Giá cả hàng hóa khá ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng lương thực, thực phẩm và một số sản phẩm thiết yếu khá đa dạng, đảm bảo ổn định thị trường tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng; Tổng mức bán lẻ hàng hóa & doanh thu dịch vụ ước đạt 28.194 tỷ đồng, tăng 15,54% so cùng kỳ và đạt 49,38% kế hoạch; sản lượng điện thương phẩm ước thực hiện đạt 889 triệu kWh, tăng 3,8% so cùng kỳ năm 2020 (856 triệu kWh); tỉ lệ hộ sử dụng điện ước đạt: 99,94%.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong ngành đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, thực hiện tốt chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; mặc dù tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các ngành sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi và có bước tăng trưởng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ; lượng hàng cung ứng trên thị trường dồi dào, phong phú, đáp ứng tốt cho nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn; giá nông sản có chiều hướng giảm mạnh khiến người dân mất thu nhập nên hạn chế mua sắm, sức mua tăng chậm.

Trong 6 tháng cuối năm, ngành công thương phấn đấu thực hiện tốt các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Công Thương; phối hợp tốt với các đơn vị trong giải quyết các vấn đề có liên quan đến ngành; phấn đấu thực hiện: giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 21.500 tỷ đồng, tương đương 56,6% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 28.906 tỷ đồng, tương đương 50,6% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 845 triệu USD, tương đương 56,2% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu 330 triệu USD, tương đương 47% kế hoạch./.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT