• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hỗ trợ DN sản xuất thực phẩm đăng ký xuất khẩu sản phẩm vào Trung Quốc

(Cập nhật: 18/04/2023)

Ngày 13/4/2023, Bộ Công thương có Công văn 2158/BCT-KHCH về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công thương thực hiện đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc.

Doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm (chất béo và dầu thực vật; sản xuất bột ngũ cốc và mạch nha chế biến; các loại bánh có nhân) phải đăng ký mở tài khoản và có thể bắt đầu thực hiện đăng ký sản phẩm mong muốn xuất khẩu vào Trung Quốc sau khi lập tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc Bộ Công Thương kịp thời triển khai các hoạt động xuất khẩu hàng hóa theo đúng quy định, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm trên địa bàn gửi văn bản đề nghị kèm theo Bản thuyết minh (Phụ lục 2) của Công văn 1179/BCT-KHCN về Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương và tổ chức xác nhận vào bản thuyết minh.

Nếu xét thấy cần thiết, Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm xuất khẩu.

- Tổng hợp danh sách, hồ sơ kèm theo của các doanh nghiệp trên địa bàn địa phương đã đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm có nhu cầu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và gửi về Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ) để rà soát thông tin và công bố với với Tổng cục Hải quan Trung Quốc về các doanh nghiệp đáp ứng quy định an toàn thực phẩm của Trung Quốc và Việt Nam.

Doanh nghiệp trực tiếp theo dõi quá trình đăng ký và nhận phản hồi của Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan Trung Quốc trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 2158/BCT-KHCH ngày 13/04/2023.

Nguồn: thuvienphapluat.vn