• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chương trình MISA hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong công tác tài chính kế toán

Chương trình MISA hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trong công tác tài chính kế toán

(Cập nhật: 18/08/2021)
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 377/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (gọi tắt là Chương trình). Tính đến nay, Chương trình đã lựa chọn được 18 nền tảng số xuất sắc tham gia, trong đó có Nền tảng kế toán dịch vụ MISA ASP của Công ty Cổ phần MISA. Theo Chương trình này, MISA sẽ tặng miễn phí 01 năm tài chính sử dụng phần mềm AMIS Kế toán cho các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán của các đối tác tham gia nền tảng MISA ASP.


Đây là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, mới thành lập, chưa có bộ máy kế toán, nhằm thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính kế toán và tối ưu chi phí, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán, thuế theo quy định của Nhà nước, đồng thời góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi có phần mềm làm việc trực tuyến từ xa. Đặc biệt sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho việc bắt buộc phải kê khai thuế như doanh nghiệp của hơn 1,6 triệu hộ cá thể theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính.

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại website: https://smedx.vn/nen-tang-so/misa-asp; hoặc https://asp.misa.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp với: Bà Bùi Thị Trang - Giám đốc phát triển Nền tảng MISA ASP, Công ty Cổ phần MISA, Mobile: 0904.565649, email: asp@misa.com.vn.

Nguồn: SCT