• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre phục vụ phát triển ngành công thương
Hoạt động phối hợp giữa NHNN tỉnh với Sở Công Thương và Tỉnh Đoàn về “Ngày không tiền mặt” năm 2023

Kết quả 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre phục vụ phát triển ngành công thương

(Cập nhật: 14/11/2023)
Ngày 05/10/2021, Sở Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, điều hành việc cung ứng vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
 

Qua 02 năm thực hiện, Quy chế đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác quản lý, điều hành việc cung ứng vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển lĩnh vực công thương trên địa bàn, qua đó góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội. Đồng thời, 02 cơ quan có sự gắn bó, nghiêm túc, trách nhiệm trong việc triển khai: thường xuyên giữ liên hệ, cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng dưới hình thức báo cáo, cập nhật thông tin, tình hình hoạt động của từng ngành và có những biện pháp chỉ đạo thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở thông tin những công trình, dự án trọng điểm do Sở Công thương cung cấp, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tranh thủ nguồn vốn tín dụng ưu đãi để hỗ trợ đầu tư (các dự án lưới điện, các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, đề án đang xét hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất...); tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tiếp cận, đối thoại, làm việc với khách hàng để nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục cần thiết, tích cực tháo gỡ các vướng mắc trong vay vốn.

Cụ thể: để hỗ trợ phát triển ngành Điện, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chủ động  tiếp cận, hỗ trợ vốn đầu tư các dự án lưới, tham gia cho vay hỗ trợ xây dựng Nhà máy điện gió VPL Bến Tre; đầu tư vốn đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với các đề án đang xét hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đã chủ động tiếp cận, tư vấn cho vay. Ngoài ra, NHNN tỉnh phối hợp với Sở Công Thương và Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày không tiền mặt năm 2022, tổ chức Lễ phát động “Tuyến phố không tiền mặt” và ra quân cao điểm thanh toán không tiền mặt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tổ chức Hội thảo “Đổi mới nhận thức và hành động về thanh toán không dùng tiền mặt”, …..

Nhìn chung, sau 02 nămthực hiện Quy chế, công tác phối hợp giữa NHNN tỉnh và Sở Công Thương tiếp tục phát  huy hiệu quả tốt trong việc định hướng tín dụng, cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh theo kế hoạch phát triển của từng giai đoạn. Việc trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ/đột xuất của mỗi ngành được thực hiện đúng, đầy đủ nhằm kịp thời cập nhật thông tin, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp giữa hai ngành, sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

- Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, NHNN tỉnh và Sở Công thương tiếp tục thực hiện tốt việc chia sẻ, cung cấp thông tin định kỳ/đột xuất, thực hiện sơ kết, xây dựng kế hoạch phối hợp hàng quý theo Quy chế đã ký kết.

- Phối hợp làm việc, kiểm tra thực tế việc thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng đối với lĩnh vực công thương, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.

- Tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, thúc đẩy TTKDTM theo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ xuất khẩu.

- Tăng cường phối hợp truyền thông về các cơ chế, chủ trương, chính sách tín dụng phục vụ phát triển lĩnh vực Công Thương, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn./.
Tác giả: Xuyên - P.KHTCTH