• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hội nghị tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huỳnh La

Hội nghị tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

(Cập nhật: 28/07/2023)
Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2023, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 – 2022; đồng thời, định hướng các hoạt động trọng tâm về chuyển đổi số của ngành Công Thương trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tham dự và chủ trì hội nghị có Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở Công Thương, Ông Nguyễn Văn Niệm - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Sở Công Thương; về phía lãnh đạo Sở, ngành tỉnh có Ông Huỳnh Minh Giám - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Bà Bùi Thị Thúy Hằng - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre, Ông Huỳnh Trung Tính - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng sự tham dự của đại biểu khách mời là lãnh đạo các đơn vị hỗ trợ giải pháp công nghệ và sự hiện diện của khoảng 100 đại biểu Ủy ban nhân dân các xã, phường, Ban Quản lý các chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh và đại diện các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn” mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về thực hiện chuyển đổi số, làm nền tảng vững chắc, tiến tới đột phá để vươn xa; nâng cao hiệu quả quản trị và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; giúp doanh nghiệp thấy được việc tham gia vào tiến trình chuyển đổi số là một sự thay đổi cần thiết để thành công và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bến Tre. Từ đó tạo sự lan tỏa thực hiện chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm 
nhìn đến năm 2030 của Tỉnh ủy.
 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Huỳnh la

Tại hội nghị, Sở Công Thương đã có báo cáo tổng kết hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 1.000 doanh nghiệp, đánh giá những kết quả nổi bật và hạn chế, đề ra những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Đại diện các doanh nghiệp cũng đóng góp tham luận, ý kiến, rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp của ngành Công Thương trong thời gian tới hiệu quả hơn. Đến nay, toàn tỉnh hơn 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng các nền tảng số, hơn 90% doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp có website sử dụng tên miền “.vn” đạt trên 30%, số doanh nghiệp và tổ chức chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử tính đến ngày 30-6-2023 là 4.498 đơn vị (trong đó doanh nghiệp là 3.989); ngoài ra, mô hình Chợ 4.0 đã được triển khai tại 6 chợ, có hơn 800 tiểu thương và các điểm xung quanh chợ tham gia, tổng lượt giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt là hơn 7.000 giao dịch.

Việc triển khai hoạt động này được Sở Công Thương vận động chủ yếu từ nguồn kinh phí xã hội hóa và lồng ghép vào nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp. Các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp được thực hiện đa dạng, bằng nhiều hình thức và nội dung trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trong năm 2021-2022 cơ bản đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục quán triệt, bám sát chủ trương, mục tiêu của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh ủy Bến Tre về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tuy nhiên, sẽ đẩy mạnh thúc đẩy phát triển thương mại điện tử theo thông báo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.

Về các mục tiêu trung hạn và dài hạn trong những năm tiếp theo, có 05 nhiệm vụ mà Sở Công Thương hướng tới: Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Thứ hai, đăng ký và triển khai thực hiện đề án thuộc Chương trình TMĐT quốc gia hàng năm theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; Thứ ba, nâng cấp và vận hành sàn TMĐT Đặc sản Bến Tre nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh nhà; đồng thời, kết nối với sàn TMĐT của các tỉnh trong khu vực; Thứ tư, đề xuất và thực hiện xây dựng mô hình thí điểm xã thương mại điện tử theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025; Thứ năm, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển Kinh tế số ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2023 theo Quyết định số 1753/QĐ-BCT ngày 6/7/2023 của Bộ Công Thương./.
Tin, ảnh: Huỳnh La