• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Tiếp tục đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tỉnh Bến Tre năm 2021-2022

(Cập nhật: 13/02/2022)
Thực hiện Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số  1.000  doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021-2022.

Sở Công Thương đã và đang triển khai Chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp chuyển đổi số tỉnh Bến Tre với chủ đề “Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn” nhằm tư vấn và hỗ trợ cho đối tượng là doanh nghiệp,  hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tiếp cận các giải pháp chuyển đổi số; qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Các nội dung hỗ trợ miễn phí bao gồm: Phần mềm Hóa đơn điện tử; Chữ ký số; Website thương mại điện tử; Phần mềm quản trị Microsoft Teams; Tổng đài chăm sóc khách hàng; Giải pháp tăng nhận diện thương hiệu.

Để việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp chuyển đổi số có hiệu quả, tạo được sự lan tỏa, Sở Công Thương kính mời Quý doanh nghiệp xem chi tiết nội dung các gói giải pháp công nghệ được  hỗ  trợ  và đăng ký tham gia trực tiếp tại http://chuyendoiso.sct.bentre.gov.vn. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 15/3/2022. Lưu ý: Chương trình có thể kết  thúc  trước thời gian  nêu trên nếu đã đủ số lượng đăng ký.

Doanh nghiệp khi đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp sẽ được: Miễn phí đào tạo, tập huấn, chuyển giao  và hướng dẫn sử dụng các công nghệ số; Có quyền lựa chọn một hoặc tất cả các gói hỗ trợ phù hợp với thực tế doanh nghiệp để tham gia (Các gói hỗ trợ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt); Được ưu tiên xem xét để hỗ  trợ  thụ hưởng các  chương trình tiếp  theo  (nếu có). Doanh nghiệp  khi tham  gia  cần phải cam kết hoàn thành nội dung hỗ  trợ đã đăng ký, tránh gây lãng phí nguồn lực. Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin tại fanpage Chuyển đổi số Bến Tre: facebook.com/chuyendoisobentre.

Sở Công Thương rất mong sự quan tâm, tham gia của Quý doanh nghiệp./.
Nguồn: P. QLTM - SCT