• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thư ngõ Chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp chuyển đổi số năm 2021 - 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn”

(Cập nhật: 08/10/2021)