• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
 Thông tin về cơ chế thuế tối huệ quốc (MFN) của Vương quốc Anh hậu Brexit

Thông tin về cơ chế thuế tối huệ quốc (MFN) của Vương quốc Anh hậu Brexit

(Cập nhật: 11/01/2021)
Tháng 05/2020, Vương quốc Anh đã ban hành Biểu thuế riêng hậu Brexit với tên gọi Chính sách Thuế Toàn cầu của Vương quốc Anh (UK Global Tariff – UKGT). Đây là chế độ thuế tối huệ quốc (Most Favoured Nation – MFN) mới của Vương quốc Anh có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Chế độ này sẽ thay thế Biểu thuế quan ngoại khối chung của Liên minh Châu Âu (EU’s Common External Tariff – EU CET) hiện đang được áp dụng với hàng hóa nhập khẩu vào Vương Quốc Anh.
 
 
Biểu UKGT được xây dựng theo cách tiếp cận giữa nguyên cam kết về mức thuế theo biểu EU CET trước Brexit. Biểu UKGT đơn giản hóa thủ tục đối với khoảng 6.000 dòng thuế, bỏ thuế quan đối với khoảng 47% số dòng thuế. Biểu UKGT cũng dáp dụng ưu đãi GSP tương tự đối với các chính sách của EU trước đây (Việt Nam thuộc nhóm nước được hưởng mức ưu đãi GSP thông thường).

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre sao gửi đến Quý doanh nghiệp xuất khẩu thông tin chi tiết chính thức từ phía Vương quốc Anh về cơ chế này (Thông tin chi tiết tại file đính kèm).
Nguồn: TT.KC&XT – SCT