• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương Bến Tre tổ chức tập huấn hướng dẫn về đảm bảo an toàn thực phẩm
Lớp tập huấn tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành

Sở Công Thương Bến Tre tổ chức tập huấn hướng dẫn về đảm bảo an toàn thực phẩm

(Cập nhật: 25/11/2020)
Vào tháng 9, 10 và tháng 11 năm 2020, Sở Công Thương Bến Tre phối hợp với UBND của 72 xã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm và các vấn đề có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 177/KH-SCT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Sở Công Thương về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm ngành Công Thương nhằm mục đích phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre năm 2020.

Các lớp tập huấn đã thu hút được hơn 2000 học viên tham gia và cấp phát hơn 5000 tờ rơi về an toàn thực phẩm với nội dung hướng dẫn các cơ sở thực hiện thủ tục, trình tự an toàn thực phẩm theo quy định mới của Chính phủ.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định mới về an toàn thực phẩm đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý để các cơ sở nắm rõ, cập nhật sớm nhất các văn bản của Bộ Công Thương và các ngành có liên quan,…; đồng thời, Sở cũng hỗ trợ các đơn vị có nhu cầu tổ chức hướng dẫn tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các nhóm ngành sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương quản lý./.

Nguồn: P. KTATMT – SCT