• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương Bến Tre tổ chức làm việc với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp
Ông Nguyễn Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì buổi làm việc tại huyện Ba Tri (Nguồn: P.QLTM)

Sở Công Thương Bến Tre tổ chức làm việc với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh về hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp

(Cập nhật: 25/03/2022)
Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 – 2022 và Công văn số 8087/UBND-KT ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 – 2022. Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện/thành phố tổ chức cuộc họp nhằm triển khai thực hiện tốt Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói chung và trên địa bàn các huyện/thành phố nói riêng, phấn đấu đạt được các mục tiêu đã đề ra. 
 
Theo đó, từ ngày 02/3/2022 đến ngày 10/3/2022, Đoàn công tác Sở Công Thương gồm đại diện lãnh đạo Sở, phòng chuyên môn và đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát, làm việc tại 09 huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh về các nội dung như: Trao đổi với Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố về tình hình triển khai Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 – 2022, những khó khăn và vướng mắc; Đại diện các đơn vị tư vấn nêu tóm tắt nội dung các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số; Trao đổi, thảo luận với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại địa phương; Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký trực tuyến thông qua website hoặc trực tiếp thông qua phiếu đăng ký. Ngoài các giải pháp Sở Công Thương đang triển khai hỗ trợ, doanh nghiệp tham gia còn có thể đề xuất các giải pháp hỗ trợ mới, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp, để trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các gói hỗ trợ phù hợp hơn.

Qua các buổi làm việc, Sở Công Thương nhận thấy quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những hạn chế chung như sau: Thứ nhất, nhận thức về chuyển đổi số của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tỉnh còn khá hạn chế, dẫn đến việc e dè đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; Thứ hai, với đặc thù doanh nghiệp trong tỉnh hầu hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh thì việc thiếu nguồn nhân lực công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng công nghệ số trong các đối tượng này là còn thấp, dẫn đến việc chưa thể tiếp nhận chuyển đổi số dù doanh nghiệp có nhu cầu; Thứ ba, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố tuy có phối hợp triển khai thực hiện nhưng mức độ quan tâm, sâu sát là chưa cao. Thứ tư, công tác vận động, truyền thông, tuyên truyền tại địa phương chưa tốt, dẫn đến số lượng đăng ký tham gia còn thấp và danh sách gửi tham gia chuyển đổi số về Sở Công Thương lại không có đăng ký nội dung cụ thể để được hỗ trợ theo các giải pháp Sở đã đề ra.

 

Đại biểu tham dự tham gia trao đổi, thảo luận (Nguồn: P.QLTM)
 
Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021 – 2022, Sở Công Thương sẽ  tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố nhằm tăng cường công tác phối hợp, triển khai thực hiện và rà soát chỉ tiêu vận động được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 8087/UBND-KT ngày 08/12/2021; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông, tuyên truyền thêm nữa đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Đẩy nhanh phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số triển khai công tác tập huấn, đào tạo và đi vào hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp đã đăng ký./.
Nguồn: P.QLTM – SCT