• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Phối hợp tuyên truyền và vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình chuyển đổi số

Phối hợp tuyên truyền và vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình chuyển đổi số

(Cập nhật: 03/11/2021)

Thực hiện Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 -2022 (Kế hoạch số 1502/KH-SCT ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Công Thương).

 

Sở Công Thương đang triển khai Chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp chuyển đổi số tỉnh Bến Tre với chủ đề “Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn” nhằm tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) tiếp cận các gói giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí, phù hợp; qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Để việc triển khai thực hiện Chương trình có hiệu quả, tạo được sự lan tỏa, Sở Công Thương kính đề nghị:

Các Sở, ban ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh: phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực và trên địa bàn quản lý nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đồng thời, vận động các doanh nghiệp tích cực đăng ký tham gia Chương trình để được hỗ trợ, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh.

Riêng đối với UBND các huyện, thành phố: xem xét hỗ trợ chỉ đạo các Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn định kỳ hàng tuần (đến 31/12/2021) tuyên truyền Thư ngỏ của Giám đốc Sở Công Thương tại địa phương.

(Kèm theo Brochure, Thư ngỏ Chương trình)

Sở Công Thương rất mong sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị để góp phần thực hiện tốt Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguồn: P.QLTM – SCT