• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Mời tham gia khảo sát phục vụ xây dựng báo cáo logistics Việt Nam 2021

(Cập nhật: 02/08/2021)
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, Bộ Công Thương tiến hành biên soạn Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan... góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics. 

Nhằm phục vụ xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam 2021 với chủ để “Phát triển nhân lực logistics”, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trân trọng kính mời quý Cơ quan, doanh nghiệp tham gia Khảo sát trực tuyến về thực trạng nhân lực logistics Việt Nam tại địa chỉ sau:

Phiếu dành cho Doanh nghiệp dịch vụ logistics: http://tiny.cc/dnlog

Phiếu dành cho Doanh nghiệp sản xuất, thương mại: http://tiny.cc/dnsxtm

Phiếu dành cho các trường Đại học: http://tiny.cc/daihoc

Phiếu dành cho các trường Cao đẳng, Trung cấp: http://tiny.cc/caodang

Phản hồi của quý vị góp phần quan trọng giúp chúng tôi đánh giá được một cách khách quan và tổng thể về thực trạng nhân lực phục vụ logistics tại Việt Nam để từ đó đề ra những giải pháp, chính sách hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh cho ngành dịch vụ logistics.

Những thông tin do quý vị cung cấp sẽ được thể hiện dưới dạng dữ liệu tổng hợp trong Báo cáo, được bảo mật và không được sử dụng cho mục đích nào khác ngoài mục đích nêu trên.

Chương trình khảo sát dự kiến kết thúc ngày 30 tháng 8 năm 2021. Để khảo sát đạt được hiệu quả cao nhất, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương trân trọng đề nghị: các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Thu Trang, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (024) 2220 5350, email: trangntht@moit.gov.vn.
Nguồn: TT.KC&XT – SCT