• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Đề nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

(Cập nhật: 05/04/2024)
Thực hiện Công văn số 1759/UBND-KT ngày 25/3/2024 của Ủy ban nhân  dân tỉnh về việc tham mưu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp đóng góp ý kiến.
Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/du-thao-2-to-trinh-va-nghi-dinh-moi-ve-kinh-doanh-xang-dau.html
Các ý kiến đóng góp gửi bằng văn bản về Sở Công Thương hoặc qua kênh Zalo OA: "Thông tin xăng dầu Công Thương Bến Tre" trước ngày 19/4/2024
Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý thương mại-Sở Công Thương. ĐT: 0275.3823377/0985.834.643 (gặp Bé Duy)
(đính kèm Công văn số 761/SCT-QLTM, ngày 04/4/2024)