• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kính mời Quý Doanh Nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tham dự buổi hướng dẫn: LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Kính mời Quý Doanh Nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tham dự buổi hướng dẫn: LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

(Cập nhật: 23/10/2021)
Căn cứ công văn số 221/SPS-BNNVN ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và Kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (SPS Việt Nam); Doanh nghiệp phải hoàn thành hồ sơ đăng ký và gởi về Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước Việt nam trước ngày 26/10/2021 để tiến hành thủ tục đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc theo quy định;

Để hỗ trợ quý Doanh nghiệp sớm hoàn thành các thủ tục, Tổ chức NHO phối hợp cùng với (SPS Việt Nam) tổ chức hướng dẫn cho các doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc theo nội dung trên, cụ thể như sau:
- Thời gian: Lúc 8 giờ 30, ngày 25 tháng 10 năm 2021
- Hình thức: hội nghị trực tuyến (qua Zoom) theo địa chỉ:
https://zoom.us/j/4719787016?pwd=TWNHcGNuNFBBYjdIUjBTdzlWUjJYQT09
ID cuộc họp: 471 978 7016
Mật mã: NHO@2510
- Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ms. NGÀ TPKD- VPCT: 0915.611.184
Zalo: Ngà Lab
Email: nga.le@nhovn.com
Nguồn: SCT