• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Trung Quốc

(Cập nhật: 26/10/2021)
Căn cứ Công văn số 221/SPS-BNNVN ngày 21/10/2021 của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (Văn phòng SPS Việt Nam) về việc đề nghị triển khai gấp việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc; Công văn số 781/CBTTNS-SPS ngày 22/10/2021 của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản về việc đề nghị triển khai gấp việc đăng ký danh sách doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Trung Quốc;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6947/UBND-KT ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc về việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thực phẩm vào thị trường Trung Quốc. 

Theo thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về Quản lý và đăng ký doanh nghiệp sản xuất, chế  biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Lệnh 248 - Phụ lục 1 đính kèm) và Công hàm số 353/2021 của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc về hướng dẫn triển khai đăng ký doanh nghiệp nước ngoài (Phụ lục 2 đính kèm);

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Bến Tre đã lập danh sách đăng ký doanh nghiệp theo 18  loại sản phẩm theo Phụ lục 2 (Danh sách kèm theo). Đồng thời, theo quy định tại Phụ lục 2 này, các sản phẩm ngoài ngoài 18 loại này, sau ngày 01/11/2021 phải tiến hành đăng ký với cơ quan chức năng Trung Quốc bằng cách truy cập Hệ thống ứng dụng quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài, căn cứ theo các quy định có liên quan tại Điều 9 “Quy định đăng ký” để tiến hành đăng ký thông qua Cổng Thương mại Quốc tế Một cửa (www.singlewindow.cn). Trong đó, lưu ý các doanh nghiệp cần đăng ký đúng thời gian mà phía Trung Quốc đã quy định để không ảnh hưởng đến quyền lợi về sau.
Nguồn: P.QLTM - SCT