• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 04/10/2021

(Cập nhật: 29/09/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 1928 /KH-SCT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Sở Công thương về hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2021, Sở Công thương đề nghị các Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN và các đại lý kinh doanh xăng dầu, gas (LPG) trên địa bàn tỉnh cần phải thực hiện tốt những việc sau:
- Lãnh đạo công ty, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các Ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh cần tăng cường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về công tác an toàn PCCC đến tất cả cán bộ, công nhân và các hộ tiểu thương trong toàn đơn vị. Nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền cần tập trung vào điều kiện cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình, nhất là việc quản lý, sử dụng các loại nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện… trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại đơn vị, cơ sở/doanh nghiệp để cổ động, hưởng ứng ”Ngày toàn dân PCCC” năm 2021 (kèm theo Phụ lục các khẩu hiệu tuyên truyền).
- Chủ động tăng cường và tổ chức ngay công tác kiểm tra an toàn PCCC tại các trụ sở làm việc, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là những nơi dễ xảy ra cháy nổ như: hồ sơ, giấy tờ, kho hàng, các hộ kinh doanh, nồi hơi, kho chứa gas, bãi chứa… nhằm phát hiện kịp thời những thiếu sót để có biện pháp khắc phục nhanh chóng, triệt để.
- Tiến hành rà soát, bổ sung hoặc xây dựng mới phương án PCCC theo đúng quy định; có kế hoạch tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, thực tập các phương án PCCC đã được duyệt cho đội PCCC cơ sở nhằm chủ động, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.
- Tiến hành việc kiểm tra kỹ thuật các dụng cụ, phương tiện PCCC tại cơ quan, đơn vị mình quản lý: bình chữa cháy, thang, xẻng, ống dẫn nước… để có biện pháp sửa chữa và bổ sung kịp thời theo đúng yêu cầu của cơ quan công an PCCC.
- Đối với các đại lý kinh doanh xăng dầu thường xuyên tổ chức diễn tập phương án xử lý các tình huống sự cố để chủ động triển khai, huy động lực lượng và phương tiện ứng phó khi cần thiết, đặc biệt là các phương án, kế hoạch ứng phó sẵn sàng trong các tình huống bình thường và khi có sự cố.
- Đối với các đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng phải thường xuyên kiểm tra về các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy như: khoảng cách đến các nguồn gây cháy, thông gió tự nhiên, thông gió cưỡng bức, lối thoát nạn, hệ thống điện, chống sét bảo vệ, khoảng cách giữa các hạng mục xây dựng trong cửa hàng, hệ thống điện; Đảm bảo các yêu cầu an toàn trong quá trình xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai khí dầu mỏ hóa lỏng như: cách sắp xếp và vị trí tồn chứa chai gas, khối lượng gas tồn trữ bên trong cơ sở. Đối với chủ cửa hàng và người giao chai LPG phải định kỳ 01 năm tham gia lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn kinh doanh LPG.
Nguồn: P.KTATMT – SCT