• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hỗ trợ đăng ký nhanh cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương xuất khẩu sang Trung Quốc

(Cập nhật: 25/10/2021)
Nhằm kịp thời tổng hợp danh sách doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc theo quy trình phê duyệt đăng ký nhanh của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (Công văn số 6509/BCT-AP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương). Sở Công Thương Bến Tre đề nghị các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng dầu thực vật, bánh có nhân các loại, sản phẩm bột ngũ cốc và mạch nha (gọi tắt là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh (phụ lục danh sách kèm theo) thực hiện một số nội dung như sau:
- Đăng ký với Bộ Công Thương thông qua một trong hai cách:
+ Cách 1: Đăng ký trực tuyến tại Chuyên trang “Đăng ký doanh nghiệp” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương: www.dangkydoanhnghiep.moit.gov.vn.
+ Cách 2: Gửi hồ sơ đăng ký về địa chỉ email của Bộ Công Thương: dkdnBCT@moit.gov.vn. Hồ sơ đăng ký gồm có: (i) Phiếu đăng ký thông tin theo mẫu tại phụ lục 2 đính kèm Công văn số 6509/BCT-AP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Bộ Công Thương; (ii) Bản scan Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; và (iii) Bản scan Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm.
- Thời gian tiếp nhận đăng ký của Quý doanh nghiệp với cả hai cách trên là đến hết ngày 29 tháng 10 năm 2021.
- Mọi thắc mắc vui lòng Quý doanh nghiệp liên hệ: Phòng Đông Bắc Á – Nam Thái Bình Dương, Vụ Thị trường Châu Á-Châu Phi, Bộ Công Thương (điện thoại: 024-2220-5428).
Nguồn: P.KTATMT - SCT