• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chuyển đổi số hướng đến lợi ích người dân, doanh nghiệp
Sở Công Thương sẽ chủ trì thực hiện hỗ trợ 1 ngàn doanh nghiệp chuyển đổi số.

Chuyển đổi số hướng đến lợi ích người dân, doanh nghiệp

(Cập nhật: 14/05/2021)

BDK - Qua gần 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, kết quả bước đầu khả quan. Ông Trịnh Minh Châu - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, tỉnh đang tập trung công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ CĐS. Trong đó, tiến hành xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh (IOC), Trung tâm Giám sát an ninh mạng tỉnh (SOC), Khu công nghệ thông tin và CĐS tỉnh, đào tạo nguồn nhân lực CĐS.


Chuyển đổi tư duy

Công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến đến tháng 3-2021 đạt 1.342/1.708 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Hiện tại, Sở TT&TT đang thực hiện rà soát đăng ký danh sách thủ tục hành chính đáp ứng khả năng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để đăng ký thực hiện trong năm 2021 và xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22-3-2021 về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Giám đốc Sở TT&TT Trịnh Minh Châu nhấn mạnh: Để CĐS của tỉnh triển khai thuận lợi và đi vào cuộc sống một cách thiết thực, chúng ta không nên nghĩ thực hiện CĐS là phải thực hiện những việc gì thật khó và thật lớn lao, mà hãy nghĩ CĐS là chuyển đổi tư duy và nhận thức; CĐS bao trùm lên mọi hoạt động của từng cá nhân và tổ chức. Ví dụ như: sử dụng điện thoại thông minh; học trực tuyến; cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khám chữa bệnh từ xa; phát triển thương mại điện tử, kết nối đưa nông sản, thủy sản, cây giống, hoa kiểng của tỉnh lên sàn giao dịch điện tử; sử dụng hệ thống truyền thanh cũ hiện có và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát bản tin, tuyên truyền…).

Ngoài ra, CĐS phải được tiến hành đồng bộ, dựa trên các quan điểm nhận thức đóng vai trò quyết định trong CĐS. Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành CĐS ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có. Người dân là trung tâm của CĐS; CĐS là phương thức để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thể chế và công nghệ là động lực của CĐS. Thể chế cần phải đi trước một bước khi có thể. Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy CĐS nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để CĐS thành công và bền vững; đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của CĐS. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của CĐS.

Đồng bộ các giải pháp

Giám đốc Sở TT&TT Trịnh Minh Châu cho rằng, ngay từ bây giờ, các ngành, các cấp phải căn cứ Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết và đề án CĐS. Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết và Đề án CĐS tỉnh thành kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động CĐS và bố trí ngân sách để đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của đời sống.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân, tổ chức tiếp cận, làm quen và tin tưởng với hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, thay đổi dần thói quen nộp hồ sơ theo hình thức truyền thống. Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh phải tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Kế hoạch thí điểm thực hiện CĐS tại huyện Bình Đại và 10 xã, phường trên địa bàn tỉnh. “Trước mắt, Sở TT&TT sẽ tiếp tục chủ trì, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị, các địa phương khẩn trương xây dựng các dự án cụ thể để triển khai nhanh các nhiệm vụ đã được đề ra trong đề án CĐS. Đồng thời sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai kế hoạch truyền thông của UBND tỉnh về CĐS”, Giám đốc Sở TT&TT Trịnh Minh Châu cho biết thêm.

Nguồn: Baodongkhoi.vn