• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu quan địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Dừa tươi Bến Tre xuất khẩu (Nguồn: P.QLTM)

Cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu quan địa bàn tỉnh Lạng Sơn

(Cập nhật: 04/03/2022)
 Sở Công Thương xin thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn một số thông tin như sau:

1. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo áp dụng biện pháp Quản lý điều tra về khách hàng
Nhằm hoàn thiện chế độ quản lý, bảo vệ an toàn tài chính, tăng cường giám sát, nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền, các rủi ro thao túng tài chính, trốn thuế và các hành vi phạm tội khác có liên quan, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo: Ngân hàng, Bộ Công an, Bộ Tài chính (Trung Quốc) xây dựng, triển khai áp dụng biện pháp “Quản lý điều tra khách hàng, thông tin nhân thân khách hàng và các thông tin giao dịch tại các đơn vị ngân hàng” và chính thức đưa vào thực thi trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/03/2022.
Nội dung biện pháp quản lý quy định: “Các đơn vị tài chính như Ngân hàng thương mại, Ngân hàng hợp tác nông thôn, Hợp tác xã tín dụng nông thôn, Ngân hàng thôn trấn khi thực hiện các nghiệp vụ gửi/rút tiền mặt từ 50.000 NDT (05 vạn Nhân dân tệ) hoặc tương đương từ 10.000 USD trở lên của cá nhân thì phải xác thực nhân thân, tìm hiểu và đăng ký nguồn tiền hoặc mục đích sử dụng”.

2. Phương thức giao nhận hàng hóa mới tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài và cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan
Trên cơ sở trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc, nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đường bộ, đảm bảo thực hiện an toàn phòng, chống dịch nghiêm ngặt tại các khu vực cửa khẩu, các phương thức giao nhận hàng hóa mới đã được 02 Bên thống nhất cùng thực hiện như sau:

2.1. Tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài
Phương án số 03/PA-BQLKKTCK ngày 25/02/2022 về Thực hiện Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 cặp cửa khẩu Tân Thanh, Việt Nam - Pò Chài, Trung Quốc:
- Thời gian triển khai: từ ngày 26/02/2022 và được thực hiện trong thời gian dịch  bệnh  COVID-19 diễn  biến phức tạp, đến khi có thông báo mới.
- Quy trình giao nhận chi tiết: (Phụ lục đính kèm)

2.2. Tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan
Phương án số 04/PA-BQLKKTCK ngày 01/3/2022 về Thực hiện Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 cặp cửa khẩu Hữu Nghị, Việt Nam - Hữu Nghị Quan, Trung Quốc:
- Thời gian triển khai: thực hiện thí điểm từ ngày 01/3/2022.
- Quy trình giao nhận chi tiết: (Phụ lục đính kèm)

Sở Công Thương xin thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan cùng phối hợp triển khai thực hiện.
Nguồn: P.QLTM – SCT