• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Cập nhật thông tin về tình hình xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh

(Cập nhật: 23/03/2022)
Sở Công Thương Bến Tre xin thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh thông tin như sau: Từ ngày 24/02/2022 đến nay do phía bạn phát hiện ca nhiễm SarS-Cov-2 trong cộng đồng phía Trung Quốc vẫn dừng thông quan qua các cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh. Phía thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn tiếp tục tập trung khoanh vùng, giãn cách để rà soát, xét nghiệm trên diện rộng cho toàn dân để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Hiện nay, tại các cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh đang có trên 800 xe hàng hóa đang chờ thông quan; trong đó chủ yếu là hàng thủy hải sản, đông lạnh tươi sống và hàng hoa quả tươi (hai loại hàng hóa này chiếm khoảng 80%).
Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp trong tỉnh được biết, kịp thời nắm bắt và chủ động điều tiết hàng hóa, trong thời điểm này hạn chế không đưa hàng hóa ra các cửa khẩu, lối mở biên giới tỉnh Quảng Ninh, tránh tối đa gây thiệt hại về kinh tế cho người dân và doanh nghiệp.
Nguồn: TT.KC&XT – SCT