• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo

 Thông báo về việc kiện toàn danh sách đầu mối tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Trên cơ sở danh sách các cơ quan, đơn vị cử đầu mối tiếp nhận tài khoản khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại địa chỉ http://pakn.dichvucong.gov.vn.  ...
Thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm. ...
Sở Công Thương có nhận được Công văn số 3468/BCT-ĐB ngày 14 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Theo nội dung Công văn, để tận dụng hiệu quả cơ hội mà Hiệp định EVFTA mang lại, Bộ Công ...
Do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, một số sản phẩm nông sản của tỉnh Hà Giang đang gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm nông sản, nhanh chóng khôi phục sản xuất sau dịch; đặc biệt đối với sản phẩm trà (chè) hiện đang trong thời gian thu hoạch...
Bộ Công Thương vừa có thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019. ...
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, ngày 13/3/2020 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mi...
Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương Bến Tre. ...
 Thực hiện Công văn số 2371/BCT-CT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. ...
Tiếp tục quá trình thực hiện công tác đổi mới hoạt động thu thập thông tin, cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020, Tổng cục Thống kê đã áp dụng hình thức thu thập thông tin trực tuyến (qua bảng hỏi điện tử: Webform), doanh nghiệp được cấp tài khoản đăng nhập và cung cấp thông tin trên Trang thông tin ...
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre cần tuyển dụng 02 viên chức như sau:  ...
Theo thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam tại Thông báo số 74/TB-CT ngày 11/3/2020, nhằm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các t...
Theo thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần Liên kết Tri thức tại Thông báo số 44/TB-CT ngày 10/02/2020, nhằm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên qu...
Sở Công Thương sẽ chuyển địa điểm trụ sở làm việc mới kể từ ngày 23/03/2020....
Thực hiện theo Công văn số 682/BCT-TTTN ngày 04/02/2020 của Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản để ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp và Công văn số 492/UBND-KT ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...
Trong thời gian quan Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tiếp nhận một số thông tin phản ánh về việc có một số tổ chức, cá nhân mạo danh thành viên Ban Thư ký hoặc Đối tác Cục XTTM đến để tư vấn, đăng ký tham gia xét chọn và yêu cầu hỗ trợ kinh phí cho các ...
Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh    ...
Theo thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH World Việt Nam tại thông báo số 25/TN-CT ngày 17/01/2020, nhằm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến...
Theo thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Mỹ phẩm Thường xuân tại thông báo số 23/TN-CT ngày 17/01/2020, nhằm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên qua...
Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thông báo đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan các nội dung, cụ thể như sau:   ...