• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Chương trình Hành trình TOP Đặc sản Việt Nam 2020.

Chương trình Hành trình TOP Đặc sản Việt Nam 2020.

(Cập nhật: 29/05/2020)
Nằm trong khuôn khổ của Hành trình tìm kiếm, quảng bá TOP đặc sản và ẩm thực Việt Nam đã được khởi động và tiến hành từ đầu năm 2010, trải qua 5 năm đã triển khai thành công nhiều hành trình TOP ẩm thực đặc sản. Tiếp nối hành trình đó, trong năm 2020 được sự bảo trợ của Tổ chức Kỷ lục người Việt nam toàn cầu (Vietworld) – Liên Minh Kỷ lục thế giới (WorldKings), Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam giao nhiệm vụ cho Kỷ lục Việt Nam triển khai Hành trình TOP Đặc sản Việt Nam 2020.