• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo về việc danh sách cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

(Cập nhật: 29/03/2024)
Sở Công thương tỉnh Bến Tre thông báo danh sách các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố sản phẩm từ ngày 01/3/2024 đến ngày 15/3/2024.
 
Thông báo chi tiết đính kèm:
(Thông báo số 553/TB-SCT)