• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông tin Chương trình hỗ trợ tăng tốc kinh doanh nông nghiệp thích ứng với khí hậu dành cho phụ nữ - Deltaccelerate

(Cập nhật: 25/03/2024)
Thực hiện Công văn số 452 /VPUBND-NgV  ngày 20 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc  triển khai Chương trình hỗ trợ tăng tốc kinh doanh nông nghiệp thích ứng với khí hậu dành cho phụ nữ (Deltaccelerate). Sở Công Thương Bến Tre thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh một số nội dung về Chương trình như sau:
1. Tổng quan chương trình
Chương trình hỗ trợ tăng tốc kinh doanh nông nghiệp thích ứng với khí hậu dành cho phụ nữ - Deltaccelerate (gọi tắt là Deltaccelerate) là dự án hợp tác đầu tiên giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và New Energy Nexus Việt Nam (NEXVN) thông qua Chương trình nền tảng Đối tác Doanh nghiệp (BPP). Chương trình Deltaccelerate dành cho doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa hướng đến phụ nữ góp phần tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chương trình được diễn ra trong 02 năm (2024-2025), gồm các khóa đào tạo và hỗ trợ tài chính (không hoàn lại) cho các đối tượng hưởng lợi.
 2. Tiêu chí tham gia Chương trình
 Là doanh nghiệp đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:
 (1) Là doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo/làm chủ và/hoặc hướng đến phụ nữ.
(2) Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
(3) Có hoạt động kinh doanh và/hoặc có yếu tố thích ứng biến đổi khí hậu.
(4) Hoạt động tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
 3. Lợi ích khi tham gia Chương trình
 - Tối đa 16 doanh nghiệp được lựa chọn qua sơ tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo năng lực với sự hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu; nội dung khóa học được thiết kế theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Thời gian đào tạo dự kiến từ ngày 15/4/2024 đến 15/10/2024.
- Sau hoạt động đào tạo, tối thiểu 04 doanh nghiệp và tối đa 08 doanh nghiệp sẽ được lựa chọn để cấp vốn (không hoàn lại) với tổng vốn hỗ trợ là 250.000 đô la Úc. Thời gian doanh nghiệp triển khai hoạt động từ nguồn vốn dự kiến từ ngày 01/11/2024 đến ngày 31/7/2025.
4. Thông tin đăng ký, liên hệ
 - Thời hạn đăng ký tham gia chương trình đến hết ngày 31/3/2024. Vòng sơ tuyển của Chương trình được bắt đầu từ ngày 27/2/2024 đến 31/3/2024.
 - Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng đăng ký tham gia qua link : https://airtable.com/appdEw9BBg03QtpcZ/pagIK9s8R4jz7rJVv/form.
 - Thông tin chi tiết chương trình, quý đơn vị vui lòng liên hệ:
Bà Trịnh Thị Cẩm Tú – Điều phối dự án.
Số điện thoại: 0364.661.564.
Email: tu.trinh@newenergyne.xus.com
Sở Công Thương Bến Tre thông tin đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia./.