• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Cập nhật: 12/06/2024)
Sở Công Thương thông báo nhu cầu tuyển dụng 04 biên chế viên chức, cụ thể như sau:
1. Vị trí: Hỗ trợ phát triển công nghiệp hạng III
- Số lượng: 01;
- Điều kiện: có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành: quản lý công nghiệp, công nghệ thực phẩm; kinh tế, thương mại, luật, quản trị kinh doanh, hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.
2. Vị trí: Xúc tiến thương mại và Đầu tư hạng III
- Số lượng: 01;
- Điều kiện: có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành: thương mại, đầu tư, kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh, luật hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.
3. Vị trí: Chuyên viên về truyền thông
- Số lượng: 01;
- Điều kiện: có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành: kinh tế, thương mại, quản trị kinh doanh, luật hoặc chuyên ngành khác phù hợp với ngành, lĩnh vực công thương.
4. Vị trí: kế toán
- Số lượng: 01;
- Điều kiện: có trình độ Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính; sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Ngoài các điều kiện cụ thể nêu trên, các vị trí tuyển dụng cần đáp ứng các điều kiện và kỹ năng khác như sau:
- Có sức khỏe tốt;
- Có khả năng sáng tạo; tư duy độc lập;
- Khả năng giao tiếp tốt;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;
- Sử dụng tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
Kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2024 vào giờ hành chính (Sáng: từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút)

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà các Sở, ngành (6 Sở), số 126A, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0275.3836731

- Lưu ý:
+ Các thí sinh ứng tuyển được đăng ký hai (02) nguyện vọng nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của từng vị trí tuyển dụng đã nêu ở nội dung trên trong thông báo này.
+ Hồ sơ dự tuyển không trả lại.
+ Miễn phí lệ phí nộp hồ sơ.

Xem chi tiết tại: Thông báo số: 1345/TB-SCT, ngày 12/6/2024