• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Sở Công Thương thông báo về quy trình tiếp nhận hồ sơ Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh Bến Tre

Sở Công Thương thông báo về quy trình tiếp nhận hồ sơ Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 11/06/2020)
Căn cứ Công văn số 2772/UBND-KGVX ngày 06 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (UBND) về việc chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận cách ly người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (gọi tắt là Chuyên gia) đến làm việc tại tỉnh Bến Tre; Công văn số: 2531/UBND-KGVX ngày 25 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về hỗ trợ cho Chuyên gia.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, cách ly Chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Bến Tre, Sở Công Thương đề nghị Chủ đầu tư các dự án điện gió, dự án điện mặt trời; các Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân ngoài khu công nghiệp, có nhu cầu mời Chuyên gia nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh, thực hiện một số nội dung sau:

Trước hết, Doanh nghiệp có văn bản đăng ký nhu cầu mời chuyên gia, lao động tay nghề cao, quản lý doanh nghiệp vào Việt Nam làm việc; kèm danh sách, vị trí công việc của từng chuyên gia.

Tiếp theo, xây dựng phương án cách ly từ nơi đón nhận đến nơi thực hiện cách ly (theo Quy trình hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 1710/SYT-NVY). Trong đó, cần thể hiện cụ thể phương tiện, con người, cách thức và lịch trình di chuyển từ nơi đón đến địa điểm cách ly; giải pháp phòng dịch đối với phương tiện, những người tham gia đón chuyên gia,…

Sau cùng, Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ như trên về Sở Công thương tỉnh Bến Tre để tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:    
Bà Đỗ Thị Thanh Trúc – Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng.
Điện thoại: 0978 355 954  
Email:qlnl.sct@bentre.gov.vn