• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH GCOOP Việt Nam
Logo Công ty TNHH GCOOP Việt Nam

Thông báo xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty TNHH GCOOP Việt Nam

(Cập nhật: 30/06/2020)
Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Xét Đơn Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 01/2020-GC/ĐKBH.BTr ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Công ty TNHH GCOOP Việt Nam.
Sở Công Thương Bến Tre thông báo về việc xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương với nội dung như sau:
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH GCOOP VIỆT NAM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108311850.
Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/6/2018; lần thay đổi gần nhất: ngày 25/12/2019.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, Deaha Business Center, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0243 2011 549.
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 03/CN-CT.
Do: Cục Cạnh trạnh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 ngày 14 tháng 05 năm 2020.

Đã đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bến Tre với nội dung như sau:
1. Thời gian bắt đầu hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương: Ngày 15 tháng 6 năm 2020.
2. Người đại diện tại địa phương:Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Diệp.
Địa chỉ liên lạc: 574E, Ấp Phú Thành, Xã Phú Hưng, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: 0966335478.                     Email: rpinfo.gcoop@gmail.com.
Xem thông tin chi tiết tại đây
Sở Công Thương Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.                                  
  Nguồn: P.QLTM-SCT