• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

Thông báo nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

(Cập nhật: 01/07/2020)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc nới lỏng biện pháp phòng dịch Covid - 19 trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại Công văn số 4031/BCT-CT ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre thông báo đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh các nội dung cụ thề như sau:

- Tiếp tục việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre. Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Xem thông tin chi tiết tại đây: Thông báo số 591/TB-SCT ngày 10 tháng 4 năm 2020).
- Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương,
Bà Hoàng Thúy Mai - Số điện thoại: 0919.845848 (02753.823 377).
Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp để biết./.
        Nguồn: P.QLTM-SCT