• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của CÔNG TY TNHH MORINDA VIỆT NAM

Thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của CÔNG TY TNHH MORINDA VIỆT NAM

(Cập nhật: 03/06/2020)
Theo thông báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Morinda Việt Nam tại Thông báo số 120/TB-CT ngày 20 tháng 4 năm 2020. Nhằm để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Bến Tre thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp với nội dung như sau:
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MORINDA VIỆT NAM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102097336
- Do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 12 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20 tháng 12 năm 2018.
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 201- Tầng 2, nhà 10 tầng, tòa nhà Ford Thăng Long, số 105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 034/QLCT-GNC do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp ngày 16 tháng 3 năm 2015; sửa đổi, bổ sung lần thứ 06 ngày 21 tháng 5 năm 2019.
- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 034/QLCT-GNC của Công ty bị thu hồi.
- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: Ngày 14/01/2020.
- Người liên hệ: bà Phạm Thị Nguyệt Loan. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc - Đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điện thoại: 024.3783.2008.
 - Email: lieun@morindan.com.
Xem thông tin chi tiết văn bản
Sở Công Thương Bến Tre thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.                                                  
                                                                              
    Nguồn:P.QLTM - SCT