• EMAIL:
  sct@bentre.gov.vn
 • ĐIỆN THOẠI:
  0275.3822 365- 3822 251
 • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
  Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
  0275.6281888 - 0275.3822403
Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Bến Tre năm 2020.

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương Bến Tre năm 2020.

(Cập nhật: 25/06/2020)
Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2020 thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2020, chi tiết cụ thể như sau:
 
 
TT Họ lót Tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn Điểm phỏng vấn Điểm TB tổng
GK 1 GK 2
Vị trí: Kế toán
1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 26/7/1979 TC Kế toán;
CN Kế toán.
35 40 37.5
2
Phạm Dương Phương Thanh 27/8/1984
 • KS CNTT;
 • CN TC-NH;
 • CN Kế toán.
90 80 85
3 Lê Nguyễn Nhật Phương 03/4/1994 Cử nhân kế toán 45 40 42.5
Vị trí: Xúc tiến thương mại phụ trách thị trường trong nước
4 Nguyễn Duy Khánh 02/7/1991 Thạc sĩ Kinh tế 90 85 87.5
5 Huỳnh Thị Kim Ngân 19/5/1997 Cử nhân Luật Kinh tế 85 90 87.5
6 Nguyễn Trung Nghĩa 12/5/1991 CN QTKD 75 80 77.5
7 Nguyễn Thị Huyền Trân 05/12/1996 Cử nhân luật 60 75 67.5
8 Huỳnh Hoàng Viên 18/3/1986 - CN QTKD; QT nhân lực 60 70 65
 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2020 xin thông báo để các thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển được biết./.
 
Nguồn: TT.KCXT – SCT