• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Thông báo

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre thông báo các đề án khuyến công tỉnh năm 2022
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin thông tin đến Quý doanh nghiệp 3 đề án khuyến công tỉnh năm 2022, cụ thể như sau:...
Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; ...
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bến Tre cần tuyển dụng 02 viên chức như sau: ...
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bến Tre cần tuyển dụng 01 viên chức như sau: ...
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CAT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre về việc tuyên truyền, huấn luyện và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022. ...
Thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam và Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam là 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại do Sở Công Thương tại địa phương xác nhận. ...
Sở Công Thương có nhận được thông báo của Văn phòng SPS Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cập nhật quy định của các nước thành viên WTO các quy định về SPS trong tháng 10 năm 2021. ...
Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2021 thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021, chi tiết cụ thể như sau: ...
Thực hiện Công văn số 5688/UBND-KT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Ủy  ban nhân dân tỉnh về việc lập danh sách doanh nghiệp có nhu cầu đề nghị TP.HCM cấp Giấy đi đường để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. ...
Thực hiện văn bản số 1271/BCT-XNK ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan lự...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 20/8/2021 về đánh giá tình hình cung ứng hàng hóa, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh; ...
Ngày 21/7/2021, căn cứ Công văn 5858/BYT-MT của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đối với các địa phương trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Công văn số 4154/UBND-KT ngày 26/7/2021 chỉ đạo nhằm đảm bảo cung cấp...
Trên địa bàn huyện Châu Thành hiện có 24 chợ đang hoạt động, phân hạng theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/...
Căn cứ Công văn số 1172/UBND-KT ngày 14 tháng 7 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lấy ý kiến đóng góp các logo chỉ dẫn địa lý của các sản phẩm để tiến hành đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài, Sở Công Thương Bến Tre kính mong các tổ chức, cá nhân có liên quan đóng góp ý kiến theo...
Thực hiện Công văn số 4123/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre thông báo: ...
Nhằm giúp người dân ổn định tâm lý, không để xảy ra tình trạng mua hàng tích trữ, tập trung đông người. Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau: ...
Năm 2003 Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) tỉnh Bến Tre có phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra việc khai thác cát sông trái phép trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Qua quá trình kiểm tra Đoàn kiểm tra đã phát hiện hành vi khai thác cát trái phép và ra biên bản, đồng thời tạm giữ 02 máy dầ...
Nhằm tạo điều kiện cho Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (Chợ đầu mối Bình Điền) hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch Covid-19, chủ động ứng phó với tình hình dịch đang có những diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân Quận 8, TP.HCM đã ban hành văn bản số 1508/UBND-VP ngày 05/72021 về việc ...
Thực hiện Quyết định số 1242/QĐ-BCT Ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand sale 2021”.Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Sở Công Thương có công văn số 748/SCT-QLTM về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập tr...
Thực hiện Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, cấp ủy Đảng và Ban lãnh đạo Sở Công Thương luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, triển khai thực hiện các văn bả...
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre cần tuyển dụng  01 viên chức như sau:  ...