• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022
Hội chợ Mua sắm và Ẩm thực hàng Việt Nam-Thái Lan năm 2022 được tổ chức tại Quảng trường thành phố Bến Tre (Nguồn: QLTM)

Ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022

(Cập nhật: 31/10/2022)
Thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt NamĐăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam là 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại do Sở Công Thương tại địa phương xác nhận.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 13 Điều 29 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hàng năm công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh trong năm sau. Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2022 ban hành Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023.

Tổng cộng có 19 địa điểm trên địa bàn tỉnh được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trong năm 2023. Danh sách địa điểm cụ thể tại 09 huyện, thành phố như sau:
1. Tại thành phố Bến Tre: Quảng trường thành phố Bến Tre; Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bến Tre ; Trung tâm thương mại GO! Bến Tre; Trung tâm Thương mại Sense City Bến Tre.
2. Tại huyện Châu Thành: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành.
3. Tại huyện Ba Tri: Khu dân cư Việt Sinh An Bình.
4. Tại huyện Bình Đại: Sân vận động huyện Bình Đại; Sân vận động xã Phú Long.
5. Tại huyện Thạnh Phú: Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh và Du lịch huyện Thạnh Phú; Khu Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre; Khu dân cư, trung tâm thương mại thị trấn Thạnh Phú.
6. Tại huyện Chợ Lách: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Chợ Lách; Sân vận động huyện Chợ Lách; Khu Hành chính cũ.
7. Tại huyện Giồng Trôm: Sân vận động huyện Giồng Trôm; Sân vận động xã Tân Hào.
8. Tại huyện Mỏ Cày Nam: Sân vận động huyện Mỏ Cày Nam; Sân vận động xã Cẩm Sơn.
9. Tại huyện Mỏ Cày Bắc: Quảng trường Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc.

Ủy ban nhân tỉnh giao Giao Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị quản lý địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đảm bảo thực hiện đúng quy định; đảm bảo các điều kiện “điện, nước, an ninh, vệ sinh” và tuân thủ quy định về đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại../.
Xem chi tiết văn bản tại đây: (Đính kèm file)
Nguồn: P.QLTM – SCT