• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

Khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến

(Cập nhật: 28/10/2022)
Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có Văn bản đề nghị các đơn vị chuyên trách về Công nghệ thông tin của các bộ ngành Trung ương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố triển khai khảo sát trải nghiệm người dùng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

Theo đó, việc khảo sát nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT tại các bộ ngành, địa phương và bảo đảm theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ: “Hệ thống cung cấp DVCTT trên môi trường mạng phải có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, an toàn, bảo mật, lấy tổ chức, cá nhân làm trung tâm".

Thời gian khảo sát từ ngày 25 - 31/10/2022.

Biểu mẫu và nội dung khảo sát, người dân vui lòng bấm vào https://form.gov.vn/!Krc3U./.​

Nguồn: SCT