• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

Thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế

(Cập nhật: 20/02/2023)
Thu hồi Giấy xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 747 /XN-SCT ngày 09 tháng 5  năm 2019; Giấy xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số 282/XN-SCT ngày 14 tháng 02 năm 2022 do Sở Công Thương tỉnh Bến Tre xác nhận cho Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế.
 
Lý do: Áp dụng quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 23, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp  (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-CT ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế).
Xem nội dung chi tiết tại đây
Nguồn: SCT