• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần IX (2022-2023)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần IX (2022-2023)

(Cập nhật: 20/02/2023)
Thực hiện Công văn số 4352/UBND-KT ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển  khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm  2022- 2023;  Công văn 79/SKHCN-QLCN về  việc phối hợp triển khai Hội thi Sáng tạo; Công văn 200/SKHCN-QLCN về việc tiếp tục hỗ trợ tuyên truyền Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần IX (2022-2023).

Tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ IX (2022-2023). Ban Tổ chức hội thi sẽ chọn các sản phẩm tiêu biểu trong số các sản phẩm đoạt giải để đăng ký tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023). Đây là Hội thi có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bến tre trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tăng cường việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sở Công Thương thông báo đến các tổ chức, cá nhân có công trình, đề tài, giải pháp công nghệ biết để đăng ký tham gia Hội thi. (Đính kèm Phiếu đăng ký dự thiThể lệ Hội thi). Hồ sơ dự thi gửi về Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre trước ngày 15/7/2023.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 02753.812629 (Phòng quản lý chuyên ngành).
Nguồn: SCT