• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương trong giai đoạn 2021-2025

(Cập nhật: 30/06/2021)
Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Sở Công Thương đề ra những nội dung trọng tâm, trọng điểm tập trung triển khai thực hiện nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, cụ thể:

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và phát triển bền vững. Triển khai thực hiện kịp thời, linh hoạt, đồng bộ các chính sách của Trung ương trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp của tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030;

Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp theo quy hoạch, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng đến năm 2025. Tập trung chuẩn bị các điều kiện để triển khai định hướng phát triển về hướng Đông; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 nhằm phục vụ tốt nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp để có thể thu hút đầu tư thứ cấp, nâng cao năng lực sản xuất;

Tiếp tục tập trung tái cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị gia tăng. Thực hiện tái cơ cấu ngành và chuyển đổi nhanh cơ cấu sản phẩm theo hướng hiện đại, đổi mới, nâng cấp dây chuyền thiết bị các cơ sở hiện có để nâng cao sức cạnh tranh bền vững, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Phát triển có chọn lọc một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ và tỷ trọng giá trị gia tăng cao, nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành công nghiệp; phát huy tối đa thế mạnh của tỉnh để phát triển nhanh các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, ngành công nghiệp ứng dụng năng lượng mới, công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí;
Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là các dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”; quan tâm theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các dự án đầu tư nhằm sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần gia tăng năng lực sản xuất toàn ngành; ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh; đẩy mạnh công tác khuyến công nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới thiết bị, tiến hành hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất nhằm giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất và bảo vệ môi trường; tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường trong và ngoài nước; thực hiện có hiệu quả Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;
Khuyến khích, thúc đẩy phát triển năng lượng sạch góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn với bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió được cấp phép. Hoàn thiện hạ tầng lưới điện trung, hạ thế để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt; thực hiện phát triển hạ tầng lưới điện truyền tải đồng bộ với các dự án điện năng lượng tái tạo, nhằm đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất cho các dự án đầu tư điện gió, điện khí, điện mặt trời; triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh giai đoạn 2020-2030; triển khai Kế hoạch thực hiện các nội dung về phát triển năng lượng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030;

Thúc đẩy phát triển thương mại theo hướng hiện đại gắn với triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, Chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; kêu gọi, thu hút đầu tư hệ thống hạ tầng thương mại, xây dựng các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển mạng lưới bán lẻ phục vụ nhu cầu của nhân dân;

Mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng chủ lực của tỉnh; tập trung hình thành mối liên kết giữa các doanh nghiệp để nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập nhanh và phát triển hiệu quả; nâng dần các sản phẩm xuất khẩu qua chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ cao. Theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thị trường, lộ trình cắt giảm thuế quan, các rào cản kỹ thuật trong thương mại,... phổ biến kịp thời đến các doanh nghiệp để ứng phó và hạn chế rủi ro, tổn thất; phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương: Nâng cao hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh và đổi mới phương thức thông tin tuyên truyền, chuyển từ phổ biến đến hướng dẫn thực thi các cam kết cụ thể trong các FTA thế hệ mới, nhất là các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA; tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp từng nhóm đối tượng để có thể khai thác tối đa các cơ hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng thị trường;

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, đa dạng các hoạt động xúc tiến có trọng tâm trọng điểm, thông qua liên kết tiêu thụ sản phẩm; thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng, tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử trong và ngoài nước; hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp thiết kế và vận hành các website giới thiệu cơ sở, doanh nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu; định hướng cho doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, ứng dụng các tiêu chuẩn, quy trình sản xuất xanh - sạch - thân thiện với môi trường và đáp ứng trách nhiệm xã hội để tăng cường hình ảnh, chất lượng sản phẩm Bến Tre./.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT