• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023
Hoạt động kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm (Nguồn: Nhi - P.KTATMT)

Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023

(Cập nhật: 26/05/2023)
Thực hiện công văn số 779/KH-BCĐLNATTP ngày 20/3/2023 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bến Tre. Sở Công thương Bến Tre đã phối hợp và tham gia đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 từ ngày 20/4/2023 đến ngày 15/5/202.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của Tỉnh gồm: Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công an tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 30 cơ sở, kết quả: đạt 29 cơ sở, tỉ lệ 97%; không đạt 1 cơ sở, tỉ lệ 3%. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã xử phạt với các hình thức phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền (phạt tiền 01 cơ sở) với tổng số tiền phạt là 12.000.000  đồng.

Qua đợt kiểm tra hầu hết các cơ sở đều vi phạm nội dung chủ yếu về điều kiện vệ sinh của cơ sở, trang thiết bị dụng cụ chế biến, điều kiện con người. Đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ vi phạm không đảm bảo vệ sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định, không thực hiện Giấy khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ, sử dụng Giấy khám sức khỏe đã quá hạn.

Ngoài ra, Sở còn tham gia phối hợp kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương khi có chỉ đạo của cấp trên.

Bên cạnh đó, Nhằm nâng cao tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre với khẩu hiệu trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”. Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản phối hợp hướng dẫn, triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 cho các đơn vị có liên quan. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các Đội Quản lý thị trường tại địa phương, tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động cụ thể bảo đảm ATTP trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của nhà nước về quản lý ATTP.

Nhìn chung, việc tăng cường kiểm tra, kiểm tra, giám sát trong ngành và liên ngành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu với số lượng lớn tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã diễn ra an toàn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.
Tin, ảnh: Nhi – P.KHTCTH