• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Họp xem xét đề xuất bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp C1, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú vào Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050
Ông Trần Văn Đấu – PGĐ Sở Công Thương chủ trì cuộc họp. (Nguồn: QLCN)

Họp xem xét đề xuất bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp C1, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú vào Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

(Cập nhật: 23/11/2022)
 Ngày 22/11/2022, tại phòng họp Sở Công Thương, ông Trần Văn Đấu – Phó Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp xem xét đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú về việc bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp C1, xã Thạnh Phong vào Phương án phát triển cụm công nghiệp (CCN) để tích hợp vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Tham dự cuộc họp có đại diện: Văn Phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Phú, Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phong.

Huyện Thạnh Phú đề xuất bổ sung Quy hoạch CCN C1, với diện tích khoảng 65ha, có vị trí, ranh giới: Phía Đông: giáp đất dân, phía Tây: giáp ranh CCN C2, phía Nam: giáp rừng phòng hộ và phía Bắc: giáp sông Khâu Băng, nhằm để kêu gọi, thu hút đầu tư sản xuất khí Hydro xanh, hóa chất phục vụ công nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, Sở Công Thương thống nhất với chủ trương bổ sung quy hoạch CCN mới để phục vụ nhu cầu đầu tư, góp phần phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Thạnh Phú. Tuy nhiên, tạm thời sẽ không bổ sung CCN C1 vào Phương án phát triển CCN để tích hợp vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Do hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đối với việc phát triển các CCN trên địa bàn huyện Thạnh Phú, gồm 02 CCN: Thị trấn Thạnh Phú (75ha) và C2 (75ha). Đối với 02 CCN này vẫn đang kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và hạ tầng.

Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đã trình lấy ý kiến các Bộ, ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thẩm định. Nếu bổ sung CCN C1 sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của Quy hoạch tỉnh và phải lấy ý kiến lại của Bộ Công Thương đối với Phương án phát triển CCN tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Và Tỉnh cũng đã thống nhất phần diện tích còn lại của khu C2 thuộc đất phi nông nghiệp nên phù hợp với việc thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cũng đề nghị thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư vào CCN C2 đã được đưa vào Phương án phát triển CCN để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, sẽ thuận lợi và có tính khả thi cao./.
Nguồn: P.QLCN – SCT