• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ông Trần Ngọc Tam – Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì cuộc họp với các thành viên (Nguồn: Hà - P.QLCN)

Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 13/06/2023)
Để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu,…của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 11/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ phó. Thành viên của tổ gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế, Chi cục Hải quan, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ công tác này được thành lập theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với mục đích thực hiện khảo sát, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn và vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là hoạt động xuất khẩu. Qua đó, kịp thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Các Thành viên Tổ công tác hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời giải quyết các vấn đề do Tổ trưởng phân công; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, để giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ/công việc có liên quan đến công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Và ngày 02/6/2023, Tổ trưởng Tổ Công tác cũng đã tổ chức cuộc họp nhằm phân công thống nhất nhiệm vụ cho các thành viên: các Tổ phó sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Trong trường hợp cần thiết, báo cáo, xin ý kiến Tổ trưởng để xem xét, quyết định. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các sở, ngành theo từng lĩnh vực phụ trách của các Tổ phó. Trong quá trình giải quyết, mời các ngành, địa phương có liên quan để cùng tham dự. Riêng các lĩnh vực đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác để theo dõi thì tập trung giải quyết, đồng thời tham gia vào các hoạt động chung của tổ khi có yêu cầu.

Tổ trưởng Tổ Công tác cũng đề nghị, bước đầu các sở, ngành cần rà soát, tổng hợp lại tất cả các khó khăn, vướng mắc hiện có, chưa được giải quyết triệt để hoặc vượt thẩm quyền giải quyết, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và trình Lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo. Sau đó, các sở, ngành tiếp tục rà soát, nắm bắt thêm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từng lúc tham mưu Lãnh đạo tỉnh tháo gỡ kịp thời./.
Tin, ảnh: Hà – P.QLCN