• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Hội thảo đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ông Trần Văn Đấu – PGĐ Sở Công Thương chủ trì Hội thảo. (Nguồn: QLCN)

Hội thảo đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

(Cập nhật: 21/11/2022)
Ngày 18/11/2022, ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì Hội thảo đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tham dự Hội thảo có đại diện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các huyện, thành phố; các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chế biến dừa, thủy sản, năng lượng, hỗ trợ,....

Năm 2022, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, biến động giá nhiên liệu,... nhưng đang dần phục hồi và có bước tăng trưởng tích cực. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 36.500 tỷ đồng, tăng 12,65% so với năm 2021 (tương đương tăng 4.100 tỷ đồng). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.510 triệu USD, tăng 19,69% so cùng kỳ. Trong đó, tình hình phát triển của các ngành công nghiệp chủ lực: Giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến dừa ước đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 14,06% so cùng kỳ, chiếm 10,00% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu dừa ước đạt 420 triệu USD, tăng 11,52% so cùng kỳ, chiếm 27,82% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến thủy sản ước đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 14,29% so cùng kỳ, chiếm 13,15% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 82,73 triệu USD, tăng 27,75% so cùng kỳ, chiếm 5,48% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ ước đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, chiếm 9,45% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

 
Các nhiệm vụ, giải pháp cũng đang được tích cực triển khai thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh và bước đầu đã đạt được những kết quả rất khả quan: Tập trung huy động đa dạng nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp; phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp dẫn đầu; hỗ trợ về khuyến công và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, để có thể đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển, cũng đã triển khai thực hiện hỗ trợ về khoa học công nghệ, tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập quyền đối với nhãn hiệu và nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu, tổ chức đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, ngành công nghiệp; xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt, đang triển khai phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao phục vụ ngành sản xuất chế biến thủy sản. Công tác rà soát bổ sung quỹ đất phù hợp cho phát triển công nghiệp, công tác quan trắc môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về môi trường trong hoạt động sản xuất công nghiệp tại các doanh nghiệp cũng được triển khai thực hiện tốt. Hạ tầng giao thông, nước,.. cũng đang được triển khai đầu tư nhanh chóng, hoàn thiện phục vụ tốt cho nhu cầu đầu tư, phát triển công nghiệp.

Tại Hội thảo cũng được nghe 11 ý kiến phát biểu cùng 03 bài tham luận của các đại biểu tham dự xoay quanh vấn đề về xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối thị trường, vốn hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, lao động, môi trường, đất đai,... Sở Công Thương cũng đã đề nghị các sở, ngành quan tâm phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, vừa xử lý theo đúng quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Và đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/01/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

 
Hội thảo đã giúp phân tích, đánh giá được thực trạng đầu tư, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay; cũng nghe được những phản ánh của các huyện, thành phố về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình đầu tư, phát triển công nghiệp; đề xuất các giải pháp phù hợp để phát triển công nghiệp có hiệu quả trên địa bàn từng huyện, thành phố. Đặc biệt, tại Hội thảo cũng được nghe những chia sẻ của các doanh nghiệp về thực trạng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian qua, định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới. Với những thông tin vô cùng thiết thực đã giúp cho Sở Công Thương cùng các sở, ngành chắt lọc, tiếp thu và tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong thời gian tới./.
Nguồn:P.QLCN – SCT