• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hoạt động ngành Công Thương tháng 7 năm 2021

(Cập nhật: 16/08/2021)
Trong tháng 7/2021, ngành Công Thương tỉnh Bến Tre thực hiện ước đạt các chỉ tiêu như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) (Giá so sánh 2010) ước thực hiện đạt 2.980 tỷ đồng, giảm 1,32% so tháng trước, tăng 1% so cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng ước đạt 19.180 tỷ đồng, tăng 7,33% so cùng kỳ và đạt 50,47% kế hoạch. Trong đó, doanh nghiệp trong nước ước tháng 7 đạt 1.580 tỷ đồng, chiếm 53,02%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.400 tỷ đồng, chiếm 46,98%. So với tháng trước, có 06 sản phẩm chủ yếu  được duy trì và có tăng trưởng, tăng mạnh nhất là sản phẩm bia tăng 6,24%, So với tháng cùng kỳ, một số sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá, tăng mạnh nhất là thuốc lá bao tăng 22%, nuốc cốt dừa tăng 18,8%, giấy Kraft công nghiệp tăng 9,4%. Có 08 sản phẩm chủ yếu sụt giảm: thủy sản đông lạnh giảm 27,63%, chỉ xơ dừa giảm 18,32%, bộ dây điện giảm 1,78%, thức ăn thủy sản giảm 4,21%, … Lũy kế so với cùng kỳ có 3 sản phẩm sụt giảm: chỉ xơ dừa giảm 11,48%, túi xách da giảm 4,56%, nước máy giảm 0,11%.  So với kế hoạch năm, các sản phẩm chủ yếu thực hiện kế hoạch đạt khá như: thuốc lá bao 86,39%, thức ăn gia súc, thủy sản 74,17%, nước cốt dừa 71,21%, cơm dừa nạo sấy 67,55%, giấy Kraft 61,53%, … Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 130,77 triệu USD, giảm 0,74% so với tháng trước; Lũy kế 7 tháng  ước đạt 822,54 triệu USD, tăng 14,5% so cùng kỳ và đạt 54,84% kế hoạch. Trong đó, khối doanh nghiệp FDI tháng 7 ước đạt 95,32 triệu USD, giảm 1,01% so tháng trước, lũy kế đạt 613,48 triệu USD, tăng 9,95% so với cùng kỳ năm 2020; Doanh nghiệp trong nước đạt 35,45 triệu USD, tăng 0,22% so tháng trước, lũy kế 07 tháng đạt 209 triệu USD, tăng 30,33% so cùng kỳ. Tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh ổn định, không có biến động lớn. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống,... hoạt động bình thường, đồng thời chủ động nguồn hàng đảm bảo nhu cầu cho người tiêu dùng về các thực phẩm thiết yếu. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 4.470 tỷ đồng, tăng 3,62% so tháng trước, lũy kế 7 tháng đạt 32.374 tỷ đồng, tăng 11,84% so cùng kỳ và đạt 56,7% kế hoạch. Nhìn chung, các chỉ tiêu phát triển ngành như giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ có sự  tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Trong tháng, Sở Công Thương Bến Tre đã tham mưu  UBND tỉnh ban hành Chương trình khuyến công và Chương trình Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; trình UBND tỉnh xin chủ trương sử dụng vốn khoa học và công nghệ để xây dựng Đề án phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò – Bến Tre; Tham mưu UBND tỉnh báo cáo: tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; Kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030; Triển khai thực hiện Kế hoạch về Phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre phát sóng phóng sự tuyên truyền sâu Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp chủ lực, lực lượng doanh nghiệp của tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030;  Theo dõi tiến độ đầu tư các đề án khuyến công quốc gia, khuyến công tỉnh đã được duyệt. Theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai, giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác xây dựng các dự án điện gió trên địa tỉnh như: Thẩm định thiết kế kỹ thuật, nghiệm thu, đấu nối, đất đai, giao khu vực biển, vướng mắc trong công tác thi công, ...; phối hợp với Tổng Công ty điện lực miền Nam trong việc triển khai các dự án công trình 110kV trên địa bàn; Tập trung theo dõi tình hình thị trường giá cả hàng hóa trước tình hình dịch bệnh Covid-19;  Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất hướng xử lý, giải quyết các trường hợp CHXD thuộc diện nâng cấp cải tạo và di dời, đã được cấp GCNĐĐK theo Công văn số 5477/UBND-KT của UBND tỉnh;  Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: dự thảo báo cáo Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực; cập nhật, thông tin đến các doanh nghiệp tham dự các hội thảo trực tuyến do Bộ, ngành tổ chức; Kịp thời tổng hợp thông tin doanh nghiệp và tình hình thị trường, thông tin hàng hóa, dự báo thị trường, cơ hội kinh doanh, chính sách, các hoạt động về xúc tiến thương mại để dễ dàng kết nối thông tin qua website, hệ thống internet, nhóm hỗ trợ doanh nghiệp; hỗ trợ đưa sản phẩm của doanh nghiệp Bến Tre giới thiệu, quảng bá trên sàn TMĐT “Đặc sản Bến Tre”; phối hợp, làm việc với các đơn vị có liên quan để chuẩn bị xây dựng kế hoạch chợ Phiên Online các sản phẩm đặc sản Bến Tre và kế hoạch chuyển đổi số thí điểm cho 01 chợ tại Bến Tre.

Trong tháng 8, ngành Công Thương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Theo dõi sát diễn biến tình hình cung cầu hàng hóa trên thị trường, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý kịp thời nếu thị trường có biến động;   hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng nông sản trên địa bàn tăng cường các hoạt động XTTM, ứng dụng TMĐT, đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản của địa phương./.
Nguồn: P.KHTCTH – SCT