• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Xúc tiến Thương mại

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiêu thụ các sản phẩm nông sản, Sở Công Thương Quảng Trị kính đề nghị Cục Xúc tiến Thương mại, - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ thông tin, quảng bá, gi...
Căn cứ vào Công văn số 2739/BCT-AP ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Công Thương (Vụ Thị trường châu Á – châu Phi) về việc mời tham gia đoàn công tác sang Ai Cập, Sở Công Thương xin thông tin cụ thể về  nội  dung, chương trình Đoàn như sau: ...