• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Quảng Trị

(Cập nhật: 03/06/2022)
Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân tiêu thụ các sản phẩm nông sản, Sở Công Thương Quảng Trị kính đề nghị Cục Xúc tiến Thương mại, - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ thông tin, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh vào hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại tại các địa phương.
(Danh mục sản phẩm cần hỗ trợ kết nối tiêu thụ đính kèm)
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Quảng Trị
313 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Chị Lê Thị Huyền; ĐT: 0914 548 555.
 
Sở Công Thương Quảng Trị rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương và Sở Công thương các tỉnh, thành phố./..
Nguồn: TT.KC&XT – SCT