• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Thành phố Bến Tre trên 4,5 tỷ đồng hỗ trợ công tác khuyến công
Hoạt động sản xuất tại Công ty sản xuất thủy sản Đông Hải.

Thành phố Bến Tre trên 4,5 tỷ đồng hỗ trợ công tác khuyến công

(Cập nhật: 04/05/2020)
Trong giai đoạn 2015-2020, thành phố đã hỗ trợ 20 dự án đầu tư thiết bị sản xuất, 27 cơ sở sản xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn với tổng kinh phí trên 4,5 tỷ đồng. Lĩnh vực hỗ trợ tập trung các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh, chế biến các sản phẩm từ dừa, thủy sản, thực phẩm.
 

Bên cạnh đó, thành phố quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Hàng năm Phòng Kinh tế thành phố hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường tiêu thụ, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Ngoài ra, thành phố quan tâm công tác cải cách hành chính nhằm giải quyết nhanh nhất thủ tục cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đến nay đã rút ngắn thời gian cấp phép đăng ký kinh doanh và mã số thuế từ 6 ngày như trước đây xuống còn 3 ngày.

Hướng tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến công; khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm hoàn thành đưa vào hoạt động cụm công nghiệp Phú Hưng. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, giới thiệu sản phẩm, tạo kết nối và mở rộng thị trường.

Nguồn: BĐK