• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Kết Việt Nam

(Cập nhật: 21/06/2024)
Ngày 14/6/2024 Sở Công Thương Bến Tre nhận được thông báo số 1406/2024/TB-VNL ngày 14/6/2024 của công ty cổ phần tập đoàn Liên Kết Việt Nam về việc chấm dứt hoat động bán hàng đa cấp tại địa phương (tỉnh Bến Tre) kèm theo báo cáo hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp tại địa phương kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2024 đến 14/6/2024.
Sở Công Thương Bến Tre xác nhận công ty cổ phần tập đoàn Liên Kết Việt Nam đã thông báo chấm dứt hoat động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bến Tre với các nội dung sau:
1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tập đoàn Liên Kết Việt Nam
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư số: 0102002359
Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
Cấp lần đầu ngày: 24/07/2006.     Lần thay đổi gần nhất: ngày 23/07/2018
Địa chỉ trụ sở chính: Lô C16/D21 KĐT Mới Cầu Giấy, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.37876502                  Fax: 024.37876506
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 009/QLCT-GCN
Do: Cục Cạnh trạnh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương (nay là Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương) cấp lần đầu ngày: 25/12/2014
Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ thứ 5 ngày 02/5/2024.
3. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương số: 136/CN-CT
Do Sở Công Thương Bến Tre cấp ngày 26/01/2021.
4. Thời gian chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bến Tre từ ngày 20/6/2024
5. Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Bến Tre: Thời gian gần đây công ty không còn người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại tỉnh Bến Tre.
6. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:
Người liên hệ: Bà Vũ Thanh Huyền
Chức vụ: Giám đốc pháp chế - HCNS
Điện thoại: 0972 022 827
Email: phapche@vnl.com.vn
Sở Công Thương Bến Tre thông báo đến Công ty cổ phần tập đoàn Liên Kết Việt Nam biết để thực hiện./.
(Đính kèm Công văn số 1421/SCT-TT, ngày 20/6/2024)