• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403
Tỉnh Bến Tre thực hiện nghiêm một số nội dung chỉ đạo về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh
CHXD trên địa bàn tỉnh (Nguồn P.QLTM - SCT)

Tỉnh Bến Tre thực hiện nghiêm một số nội dung chỉ đạo về đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật: 24/10/2022)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh, về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu nhằm đáp ứng đủ cho thị trường trong tỉnh, phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, doanh nghiệp trong thời gian tới, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre triển khai, yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre nghiêm chỉnh thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

1. Các thương nhân cung cấp xăng dầu, gồm: thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý… có hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh tích cực chủ động về nguồn hàng, có phương án cung ứng xăng dầu kịp thời cho hệ thống phân phối, cũng như có kế hoạch dự trữ, cung ứng kịp thời theo tiến độ cho các thương nhân nhượng quyền, tổng đại lý, đại lý; đảm bảo không để gián đoạn, đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh; duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng xăng đầu (CHXD) của doanh nghiệp và cung cấp đủ hàng cho các CHXD thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp; đảm bảo cung ứng xăng dầu liên tục, thông suốt, đáp ứng phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; Chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối, cho các khách hàng một cách hợp lý để đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường; Tuân thủ chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung quy định về kinh doanh xăng dầu và các quy định khác liên quan, trường hợp phát hiện có hành vi đầu cơ, tích trữ, găm hàng chờ giá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Các thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 13/7/2022  của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường hợp dừng bán hàng, quy trình đăng ký, đăng ký thay đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đảm bảo cung ứng xăng dầu chất lượng, đầy đủ, liên tục, thông suốt, kịp thời phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân; duy trì việc mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu, không tự ý đóng cửa khi không có lý do chính đáng hoặc chưa được chấp thuận của Sở Công Thương.

3. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có khó khăn trong việc Nhà cung cấp xăng dầu không cung cấp xăng dầu theo đúng nhu cầu, làm gián đoạn, đứt gãy nguồn cung tại địa phương, đề nghị thông tin kịp thời đến Sở Công Thương (gửi văn bản qua Zalo OA: Thông tin xăng dầu Công Thương Bến Tre[1]) để Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương. Sở Công Thương sẽ phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả thu hồi và không xem xét cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp trực tuyến ngày 26/8/2022.
Nguồn: P.QLTM – SCT