• EMAIL:
    sct@bentre.gov.vn
  • ĐIỆN THOẠI:
    0275.3822 365- 3822 251
  • ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
    Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại
    0275.6281888 - 0275.3822403

Yêu cầu thực hiện xây dựng hệ thống thoát nước dọc và vuốt nối đường ra vào đảm bảo an toàn giao thông tại cửa hàng xăng dầu

(Cập nhật: 06/07/2023)
Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Công văn số 4741/UBND-KT ngày 15/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất dành cho thoát nước đường bộ.

Theo Công văn số 2447/SGTVT-QLKC-ATGT ngày 17/10/2022 của Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương đã có Công văn số 2330/SCT-QLTM ngày 20/10/2022, thông tin đến các thương nhân kinh doanh xăng dầu hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó, có đề nghị các cửa hàng xăng dầu khi xây dựng đường vào, đường ra phải có rãnh thoát nước tại vị trí tiếp giáp đường giao thông để thoát nước cho cửa hàng, không để nước mặt thoát ra ngoài mặt đường đang khai thác…; đồng thời, cũng đã khuyến cáo các cửa hàng xăng dầu thường xuyên kiểm tra, duy tu các rãnh thoát nước tại vị trí tiếp giáp đường giao thông và đường vào, đường ra để đảm bảo an toàn giao thông”.
 
Để tăng cường hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre, theo Công văn số 1606/SGTVT-QLKC-ATGT ngày 04/7/2023 của Sở Giao thông vận tải, một lần nữa, Sở Công Thương yêu cầu các thương nhân kinh doanh xăng dầu hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ nghiêm túc thực hiện công việc, cụ thể như sau:
 
- Yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng công trình Cửa hàng xăng dầu nằm dọc hoặc gần khu vực đường bộ phải đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp với hệ thống thoát nước của đường bộ, công trình xây dựng đúng theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
 
- Đối với các trường hợp được cấp phép xây dựng cửa hàng xăng dầu, đường nhánh được đấu nối vào đường chính đã xây dựng thì phải xây dựng cống thoát nước tại các vị trí đấu nối.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị  các thương nhân kinh doanh xăng dầu báo cáo kịp thời về Sở Giao thông vận tải để được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện, xử lý theo thẩm quyền.

 
Sở Công Thương thông tin đến các thương nhân kinh doanh xăng dầu để biết khẩn trương thực hiện theo đúng quy định./.\
Nguồn: SCT